2012 © Copyright Ing.Igor Zajac, Bratislava, Slovakia, All right reserved    |    webadmin © created by Miňo

Schodisko pomenovanie jednotlivých typov schodísk-------------------------------------------------------
MADLO technické parametre na správne umiestnenie madla-------------------------------------------------------


TERMINOLÓGIA
... vysvetlenie odborných výrazov a pomenovaní jednotlivých typov schodísk a ostatných komponentov